Program ramowy

 

WSTĘPNY PROGRAM

 

Dzień 1

 

Wykład inauguracyjny dnia pierwszego: Aducanumab w leczeniu choroby Alzheimera — przełom czy falstart? (30 min)
 

Sesja nr 1: Stwardnienie rozsiane i neuroimmunologia

1. Czego uczy nas neuropatologia stwardnienia rozsianego?

2. Strategia wyboru terapii SM

3. NMOSD i inne demielinizacje — rozpoznawanie i perspektywy terapii

4. Nowe terapie na horyzoncie

5. Przypadki

Dyskusja


Sesja nr 2: Choroba Parkinsona i parkinsonizm

1. Przewód pokarmowy – mózg: czy to właściwa koncepcja patogenezy choroby Parkinsona?

2. Działania niepożądane leków przeciwparkinsonowskich i jak sobie z nimi radzić?

3. Nowe metody farmakoterapii zaawansowanych w chorobie Parkinsona — rzeczywistość i przyszłość

4. Przypadki

Dyskusja


Sesja nr 3: Głęboka stymulacja w neurologii

1. DBS — co zmieniło się w technice stymulacji w ostatnich latach i co nas jeszcze czeka?

2. DBS — wskazania, o których trzeba pamiętać i te, które są ciągle tylko eksperymentem medycznym

3. DBS w chorobie Parkinsona — blaski i cienie

4. Przypadki

Dyskusja
 

Sesja nr 4: Udar mózgu

1. Nowoczesne metody obrazowania w udarze mózgu

2. Tromboliza, trombektomia w ostrej fazie udaru mózgu — perspektywy rozwoju terapii

3. Niskie dawki riwaroksabanu po udarze mózgu — komu, kiedy, dlaczego?

4. Przypadki

Dyskusja

 

Sesja nr 5: Bóle głowy

1. Migrena i depresja — czy mają coś wspólnego?

2. Toksyna botulinowa czy przeciwciała monoklonalne w terapii migreny przewlekłej?

3. Migrena przedsionkowa — jak ją rozpoznać? Jak leczyć?

4. Przypadki

Dyskusja

 

Sesja nr 6: Neurocovid

1. Patogeneza infekcji COVID-19 i potencjalne skutki długoterminowe

2. Zaburzenia poznawcze po przebyciu COVID-19

3. Zaburzenia ruchowe po przebyciu COVID-19

4. Przypadki

Dyskusja
 

Sesja nr 7: Akademia SMA (od A-Z) (sesja firmy Novartis)

Warsztaty (45 min)

1. Toksyna botulinowa w leczeniu migreny przewlekłej

2. Spastyczność — metody terapii: komu, kiedy dlaczego?

3. Stany padaczkowe

4. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o lewodopie

Sesje sponsorskie